Условия за ползване

Общи условия

Правила и условия за ползване

Този уеб сайт е собственост на АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД. Дружеството има право да променя и актуализира неговото съдържание без предварително уведомление.

Сайтът е създаден с общоинформационна цел - да предоставя основна информация за услуги, продукти и дейности, предлагани от АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД и неговите партньори.

Достъпът до този сайт е напълно безплатен, като разходите, свързани с интернет комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет или телекомуникационен доставчик, предоставил услугата. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на сайта.

Ползването на сайта се извършва, без да е необходима предварителна регистрация от Ваша страна. 

Авторско право

Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения, както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Te могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в Закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД или негови партньори.

Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България.

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници

Сайтът цели да осигури облекчен достъп на клиентите на АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. При използването на сайта, следва да имате предвид, че предоставената информация е възможно:

- да не бъде изчерпателна и точна;

- не представлява съвет или препоръка или препоръка за Вашето здраве. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област;

- може да съдържа препращания към други сайтове, които АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация.

АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД се стреми да ограничи в максимална степен Вашите неудобства при използването на този сайт. Въпреки това Дружеството не може да гарантира и не носи отговорност, в случай, че достъпът до информацията или нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други подобни.

Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време.

АИСМПДБ ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.